ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ปราสาทมรดกโลก งดงามที่สุดของญี่ปุ่น

ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความเก่าแก่ และงดงามที่สุดของประเทศ

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมจากยูเนสโก และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ของการผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรม กับความก้าวหน้าด้านวิศวกรรมในยุคนั้น

ตัวปราสาทมีอายุราว 400 ปี เฉิดฉายด้วยสีขาวบริสุทธิ์ สมกับนามปราสาทนกกระยางขาว ที่มีทั้งความอ่อนช้อย สง่างาม และแข็งแกร่งในรูปลักษณ์เดียวกัน

โครงสร้างภายในออกแบบเป็นป้อมปราการที่ข้าศึกไม่เคยพิชิตได้ นอกจากนั้น ยังได้ชื่อว่าเป็นปราสาทที่มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ในช่วงฤดูดอกไม้ผลิ รอบปราสาทจะเต็มไปด้วยต้นซากุระ จนกลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยว

– เปิดทุกวัน เวลา 09:00 – 17:00 น. (ประตูปิด 16:00 น.)

– ช่วงฤดูร้อน 27 มิ.ย. – 31 ส.ค. จะเลื่อนเวลาปิดเป็น 18:00 (ประตูปิด 17:00 น.) – ปิดทำการเฉพาะวันที่ 29 – 30 ธ.ค.

ค่าเข้าชม

– ค่าเข้าชมภายในตัวปราสาทฮิเมจิ และพื้นที่อื่น ๆ ภายในตัวปราสาท สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ราคา 1,000 เยน, นักเรียน ราคา 300 เยน

การเดินทาง

– จาก Sanyo Himeji Station ศูนย์กลางระบบขนส่งสาธารณะของเมืองฮิเมจิ นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปขึ้นรถบัส ซึ่งจะอยู่บริเวณทิศเหนือของสถานี แล้วลงที่ป้าย Otemon-mae ก่อนเดินเท้าต่อไปถึงปราสาทฮิเมจิได้เลย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที

ข้อมูลเพิ่มเติม

– ตั้งอยู่ที่ : เมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโงะ ประเทศญี่ปุ่น

Tags : เชียงใหม่ , แก่งกื้ด ที่เที่ยวธรรมชาติ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.