เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์

ลูเซิร์น (Lucerne) เป็นหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เมืองลูเซิร์น  (Luzern) เมืองนี้เป็นเสมือนหัวใจของภูมิภาคนี้ เป็นเวลานับศตวรรษมาแล้วที่นักท่องเที่ยวและบุคคลที่มีชื่อเสียบง เช่น สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร คีตกวีวากเนอร์และเกอเธ่จากเยอรมนี หรือนักประพันธ์เรืองนามชาวอเมริกัน มาร์ก ทเวน (Mark Twain) เดินทางมายังลูเซิร์นเพื่อชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ยอดเขาริกิ และยอดเขาพีลาตุสเมืองลูเซิร์น (ฝรั่งเศสและอังกฤษเรียกว่า Lucerne) ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำรอยส์  ซึ่งไหลลงสู่ทะเลสาบ ด้านตะวันออกคือยอดเขาริกิ (สูง 1,798 เมตร) และที่ปลายขอบฟ้าด้านทิศใต้คือยอดเขาพีลาตุส (สูง 2,120 เมตร)

สถานที่ท่องเที่ยวในลูเซิร์น

สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ในอดีตสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถือได้ว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของ มีอายุหลายร้อยปี ภายหลังได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่หลังจากถูกไฟไหม้ นับว่าเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว

อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯ ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส 

ทะเลสาบลูเซิร์น (Vierwaldstattersee หรือ Lake Lucerne) มีอาณาเขตอยู่ในพื้นที่ของมณฑลทั้งสี่คือ มณฑลอูรี ชวีซ อุนเทอร์วัลเดน และลูเซิร์น  ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขาแวดล้อมทะเลสาบรอบทิศ โดยต่างก็มีทัศนียภาพของริมฝั่งที่แตกต่างกันออกไป แต่ทำเลที่ตั้งของลูเซิร์นทำให้มณฑลนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเขตภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.