โอเชียนิกซ์ ซิตี้ Oceanix City ต้นแบบเมืองลอยน้ำแห่งแรกที่ปูซาน เกาหลีใต้

จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ พบว่าระดับน้ำทะเลอาจมีการเพิ่มสูงขึ้นถึง 1 เมตรภายในปี 2100 ซึ่งนั่นหมายความว่าเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลล้วนมีสิทธิ์จมลงทั้งสิ้น รวมถึงเมืองปูซานของประเทศเกาหลีใต้เองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงทำให้เกิดโครงการ โอเชียนิกซ์ ซิตี้ (Oceanix City) เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก ที่เกาหลีใต้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2025 โครงการโอเชียนิกซ์ ซิตี้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ เพื่อแก้ปัญหาระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และน้ำท่วมรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยได้ทีมออกแบบจากเดนมาร์กมาเจรจากับรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองปูซานของเกาหลีใต้  และลงนามร่วมกันเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2021 ผลักดันโปรเจกต์ เมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลก เพื่อจำลองการอยู่ร่วมกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูง และคาดว่าจะสร้างชุมชนต้นแบบเมืองลอยน้ำนี้เสร็จภายในปี 2025 ทีมออกแบบยังหวังที่จะสร้างเมืองลอยน้ำนี้ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ ผลิตอาหาร และน้ำจืดขึ้นมาเองได้ ทนทานต่อพายุเฮอร์ริเคน ระบบไฟฟ้ารองรับประชากรได้ราว 10,000 คน ด้านสาเหตุที่เมืองปูซานได้รับเลือกให้เป็นเมืองลอยน้ำต้นแบบ เพราะรัฐบาลกลางมีนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว และยังเป็นหนึ่งในท่าเรือขนส่งสินค้าที่พลุกพล่านที่สุดในโลก ซึ่งหมายความว่าผู้สร้าง และวิศวกรในท้องถิ่นล้วนมีประสบการณ์มากมายในการสร้างสิ่งปลูกสร้างริมน้ำอยู่แล้วนั่นเอง ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UN-Habitat ซึ่งทำงานในกว่า 90 ประเทศเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนมากขึ้นในเมืองต่างๆ สามารถเข้าไปชมภาพโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://oceanixcity.com แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม …